АСПИРАНТУРА ЖАНА ДОКТОРАНТУРА   

НОРМАТИВДИК ДОКУМЕНТТЕР:

I.1. И. Арабаев атындагы КМУнун нормативдик документтери 

- Бөлүм жөнүндө Жобо 

- Бөлүмдүн кызматкерлеринин функционалдык милдеттери

- Бөлүмдүн 2023-жылга иш планы   

 I.2. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин  укуктук-ченемдик документтери

- Илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо жөнүндө Жобо

I.3. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссиясынын нормативдик документтери 

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссиясынын  токтомдору:

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссиясынын Жоболору:

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссиясынын нускамалары:

Тизмелер:

 

II. И.Арабаев атындагы КМУда даярдоо жүргүзүлүүчү ИЛИМИЙ БАГЫТТАРДЫН ЖАНА АДИСТИКТЕРДИН ТИЗМЕСИ 

  1. ТАПШЫРУУЧУЛАР ҮЧҮН
  2. АСПИРАНТТАР ҮЧҮН

- Аспиранттын жеке окуу иш планы

 - Арыздардын үлгүлөрү/ теманы/ илимий жетекчини/ консультантты бекитүү/кайра бекитүү боюнча өтүнмөлөрдүн үлгүлөрү 

 

PHD-ДОКТОРАНТУРА

Бөлүмдөр: 

I.             НОРМАТИВДИК ДОКУМЕНТТЕР

I.1. И. Арабаев атындагы КМУнун нормативдик документтери:

- И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде ЖОЖдон кийинки кесиптик билим берүүнү (базалык докторантура (PhD) / профиль боюнча) уюштуруунун жана философия доктору (РЬО)/профиль боюнча) доктор квалификациясын берүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО. 

I.2. КР ББИМ нормативдик документтери:

- ЖОЖдон кийинки кесиптик билим берүүнү (базалык докторантура (PhD) / профили боюнча) уюштуруунун жана профили боюнча философия доктору (PhD)/доктору квалификациясын берүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО

 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157711?cl=ru-ru

- Философия илимдеринин докторун (PhD)/профиль боюнча докторун даярдоо үчүн аккредитацияланган билим берүү программаларына МИНИМАЛДЫК ТАЛАПТАР

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157712?cl=ru-ru

  1. ЛИЦЕНЗИЯЛЫК ДОКУМЕНТТЕР
  2. ТАПШЫРУУЧУЛАР ҮЧҮН

 

Кызматкерлер:   

Эргешбаева Нуриса Абдысеитовна 
Докторантура, PhD жана аспирантура бөлүмүнүн башчысы

Филология илимдеринин кандидаты, доцент 
0778277591
E-mail: nuris-abd@mail.ru

 

Чүкүн кызы Назима  ага инспектор 

Тел: 0772 70 30 83
E-mail: nazima.chukunova@bk.ru

 

Орокчуева Алина Жылдызбековна   ага инспектор 
Тел:0706 90 77 66
Email: anilla96@mail.ru