Негизги максаты: жогорку, орто жана кошумча кесиптик билим берүү программаларынын мамлекеттик стандартынын алкагында иш алып баруу, мамлекеттик жана коомдук аккредитациянын индикаторлорунун жана сапатты камсыздоо жаатындагы башка улуттук жана эл аралык стандарттардын негизинде университеттин билим сапат системасынын ишин жакшыртуу боюнча анын бардык курамдарынын ишин координациялоо.

Милдеттери:

- КРнын укуктук-ченемдик актыларынына ылайык билим берүү программаларынын лицензиялары боюнча иш алып баруу; 

- жогорку, орто кесиптик билим берүү программаларын көз карандысыз аккредитациялоого даярдоо иш-чараларын уюштуруу жана аккредитациялоонун стандарттык критерийлерине талдоо жүргүзүү; 

- практикалардын бардык түрлөрүн өткөрүү жана университеттин билим берүү мекемелери, уюмдары жана мектепке чейинки билим берүү мекемелери менен байланышын чыңдоо максатында тиешелүү иш-чараларды жүргүзүү;

 - республикалык масштабда педагогикалык багыттагы квалификацияны жогорулатуу, кошумча кесиптик билим берүү курстарын координациялоо жана уюштуруу.

  • Сапат саясаты

  • Билим сапатынын мониторинг системасы

  • Аккредитациялоо

  • Лицензиялоо

  • Анкетирлөө

  • Эл аралык рейтингдер