Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин миссиясы: атаандаштыкка жөндөмдүү, социалдык жана кесиптик жактан компетенттүү адис мугалимдерди даярдоо. Университеттин негизги приоритети практикага багытталган жана инновациялык педагогикалык билим берүүнү оптималдуу айкалыштыруу, инновациялык ыкмаларды жана маалыматтык технологияларды активдүү колдонуунун негизинде чыгармачыл ой жүгүрткөн инсанды даярдоо.

Университет өзүнөн мурункулардын салттарына ишенимдүү бойдон калуу менен, келечектеги мугалимдердин чыгармачыл потенциалын калыптандыруунун жана аларды даярдоодо илимий-методикалык жаңылыктарды өнүктүрүүнүн келечегин аныктаган, өлкөнүн алдыңкы педагогикалык университетинин ролун ар-намыс менен аткарууда.

Бул өнүгүү стратегиясын ишке ашыруунун натыйжасында Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети өзгөчө ишкердик аброю менен эл аралык деңгээлде таанылган университет катары каралып, бүтүрүүчүлөр үчүн чет өлкөдө атаандаштыкка туруштук бере алган жогорку деңгээлдеги адистерди даярдоону камсыз кылган университет катары каралууда.