Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети – өлкөбүздөгү заманбап материалдык-техникалык базасы менен ата мекендик педагогикалык билим берүүнүн флагманы. 90дон ашык чет элдик өнөктөштөр менен келишими бар. Окуу процесси бакалавр, магистр, аспирантура, PhD багыты боюнча жогорку квалификациялуу адистер тарабынан ишке ашырылат. Профессордук-окутуучулук курам 920 адамдан турат, анын ичинде академиктер, мүчө-корреспонденттер, 50 илимдин доктору жана 262 илимдин кандидаты. Университетте 7 педагогикалык багыт жана 17 профилдеги билим берүү программаларынын (бакалавр, магистратура, орто кесиптик билим берүү) мамлекеттик стандарттары иштелип чыккан. Билим берүү иштери орто кесиптик, жогорку, кошумча жана жогорку окуу жайынан кийинки кесиптик билим берүү тармагында – PhD докторантурасынын 6 багыты, жогорку кесиптик билим берүүнүн 71 багыты, орто кесиптик билим берүүнүн 23 багыты, кошумча кесиптик билим берүүнүн 28 багыты боюнча жүргүзүлөт.

Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндөгү” Жарлыгына ылайык, 2022-жылдын 29-декабрында Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Кыргыз Республикасынын “Даңк” ордени менен сыйланган.

Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети 2022-жылы Европа уюмунун Сапатты изилдөө коому тарабынан эл аралык “Сапатты тандоо” («Quality Choice Prize 2022») сыйлыгына ээ болгон.

Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети 2018-жылдан бери КМШ мамлекеттеринин Педагогикалык кадрларды даярдоо боюнча базалык уюмунун Коомдук кеңешинин мүчөсү жана педагогикалык кадрларды даярдоо боюнча негизги уюму болуп саналат.

ИНСТИТУТТАР, ФАКУЛЬТЕТТЕР, КОЛЛЕДЖДЕР:

Мамлекеттик тил жана маданият институту:

  • Орус тили жана адабияты факультети;
  • Журналистика бөлүмү.

Дүйнөлүк тилдер жана эл аралык мамилелер институту

  • Англис тили бөлүмү;
  • Немис тили бөлүмү;
  • Корей тили бөлүмү;
  • Чыгыш тилдери бөлүмү.

Э. Ж. Маанаев атындагы Тарых жана социалдык-укуктук билим берүү институту

Химия, биология жана география институту

Физика-математика факультети

Педагогика жана психология институту

Экономика жана менеджмент институту

Жаңы маалыматтык технологиялар институту

Искусство жана дизайн факультети

М. Р. Рахимова атындагы Кошумча кесиптик билим берүү институту

Японтаануу институту

Дене тарбия факультети

Эл аралык билим берүү программалар институту

Гуманитардык-педагогикалык колледж

Теология бөлүмү