Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профсоюз уюму

Университеттин профсоюз уюму өз ишин ректорат менен өнөктөштүк принциптеринде куруп, тарбиялык, маданий-массалык иштерге, дарылоого, турак-жай маселесин чечүүгө көмөктөшүүгө, профилакторийдин ишине өзгөчө көңүл буруп, ышкыбоздордун чыгармачылык көргөзмөлөрүн өткөрүүгө, аялдар кеңешин түзүп иш алып барат.

КМУнун профсоюз уюмунун негизги иш багыттары:

 • жамааттык келишимди иштеп чыгуу жана кабыл алуу.
 • кызматкерлердин жана алардын балдарынын эс алуусун уюштуруу, маданий иш-чаралары;
 • профсоюз мүчөлөрүн материалдык жактан камсыз кылуу;
 • турак-жай жана турмуш-тиричилик маселелерин чечүүгө жардам берүү;
 • эмгекти коргоону жакшыртуу, кызматкерлерди жана студенттерди материалдык жана турмуш-тиричилик жактан тейлөөнү мындан ары жакшыртуу жөнүндө, профсоюздун мүчөлөрүнүн жана алардын үй-бүлөлөрүнүн саламаттыгы жөнүндө камкордук көрүү;
 • профсоюздук комитет менен администрациянын ортосундагы келишимдердин жана макулдашуулардын аткарылышын контролдоо. 

Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профсоюз уюму тарабынан катталган 959 кызматкерден жана 3985 студенттен турат. 2021-жылы университеттин кызматкерлеринин жана студенттеринин укуктарын коргоо кепилдиктерин караган жаңы Жамааттык келишим кабыл алынган. Университеттин администрациясы Жамааттык келишимде каралган милдеттенмелерди абийирдүүлүк менен аткарат.

Профсоюздук бюджетте түзүмдүк бөлүмдөр тарабынан эсте каларлык даталарга карата иш-чараларды өткөрүүгө, муктаж кызматкерлерге жана студенттерге материалдык жардам көрсөтүүгө каражат каралат. Профсоюздук комитетте төмөнкү комиссиялар иш алып барат:

 • эмгек талаш-тартыштары боюнча;
 • талаш-тартыштарды чечүү боюнча комиссия;
 • орундарды аттестациялоо жана зыяндуу эмгек шарттары үчүн кошумча акыларды белгилөө жөнүндө;
 • уюштуруу-массалык;
 • социалдык жана тиричилик.