Университеттин миссиясы  

Университеттин илимий-билим берүүнүн инновациялык борборуна айланышына салым кошуу, көп деңгээлдүү билим берүү программаларын ишке ашыруу жана атаандаштыкка жөндөмдүү кадрларды даярдоо.