Табигый илимдер жана туризм институту

Адрес: 720026 Раззаков көч., 51
Телефон,Факс:

1952-жылы В.В.Маяковский атындагы Кыз-келиндер педагогикалык институтунда, алгач Табигый-илимий факультетинин курамында химия жана биология кафедрасы биринчилерден болуп уюшулган.

Азыркы учурда Биология, химия жана география факультетинин профессордук-окутуучулар курамы замандын талабына жооп берген компетенттүү студенттерди даярдоо жаатында үзүрлүү эмгектенип келет. 2006-жылдан тартып биология жана химия факультетинин деканы болуп КРнын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, п.и.д., профессор М.Ж.Чоров эмгектенет. Жогорку квалификациялуу кесип ээлерин даярдоодо факультеттин материалдык-техникалык базасы толук кандуу жооп берүүгө шарттар түзүлгөн. Окуу-талаа жана өндүрүштүк практикалар республиканын региондорунда, коңшу өлкөлөрдө өткөрүлөт жана химиялык лабораториялар заманбап спектрофотометр жана биохимиялык анализаторлор менен факультеттин илимий-изилдөө лабораториясында жүргүзүлөт.