Ш. Кадырова атындагы Дүйнөлүк тилдер жана эл аралык мамилелер институту

Адрес: Адрес: 720026 Раззаков көч., 51
Телефон,Факс:

Дүйнөлүк тилдер жана эл аралык мамилелер институтунун тарыхы 1952- жылдан башталат. В.В.Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институтунда Чет тилдер кафедрасы ачылып, 1972-жылдан бери немис тили мугалими ал эми 1980-жылдан баштап англис жана немис тилдери мугалими, немис жана англис тилдери мугалими адистиктерин даярдай баштайт.

Учурда ДТжЭМИ заманбап илимий-окуу комплекси болуп саналат. Анда бир миңден ашуун студенттер жана магистранттар окуйт, 80ден ашуун жогорку квалификациялуу окутуучулар эмгектенет. ДТжЭМИ Улуу Британия, Австрия, Индия, КМШ, Россия, Казахстан, Венгрия ж.б. чет мамлекеттер менен эл аралык байланыш иштерин алып барууда. 

ДТжЭМИ бүтүрүүчүлөрү лингвистикалык борборлордо, мектептерде, колледждерде жана жогорку окуу жайларда эмгектенишет. Институттун ичинде илимий-изилдөө иштерин улантууга даяр бүтүрүүчүлөр магистратурада жана докторантурада окуусун улантат.