Педагогика жана психология институту

Адрес: И.Арабаев атындагы КМУ, №3 окуу имараты
Телефон,Факс:

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Педагогика жана психология институту 1958-жылдан бери иштеп, бай тарыхка ээ. В.В.Маяковский атындагы кыз-келиндер педагогикалык институтунун базасында түзүлгөн. Учурда институтта 60 тан ашык жогорку квалификациялуу адистер иштейт, алар билим берүүнүн жаңы технологияларын иштеп чыгуу, улуттук жана эл аралык билим берүү программаларына жана долбоорлоруна катышуу аркылуу өздөрүнүн окутуучулук чеберчилигин тынымсыз өркүндөтүп турушат. Институттун профессордук-окутуучулар курамынын 59% тийиштүү профилдеги илимдин докторлору, кандидаттары, профессорлор, доценттер, магистрлер түзөт.

Студенттер жана магистранттар үчүн окуу жана чыгармачылык менен өзүн-өзү ишке ашыруу үчүн оптималдуу шарттар түзүлгөн. Институттун базасында интернетке кошулган заманбап компьютердик класс, окуу залы, окуу-методикалык борбор, илимий лабораториялар иштейт. Ошондой эле, студенттер жана магистранттар илимий китепканадан илимий, методикалык, психологиялык-педагогикалык адабияттарды пайдалана алышат. Билим берүү программалары боюнча окутууну 5 кафедра жүргүзөт.

Студенттерибиз жана магистранттарыбыз ар кандай сынактарга, фестивалдарга, спорттук мелдештерге активдүү катышып, илимий изилдөөлөр менен алектенишет.

Институттун бүтүрүүчүлөрү республиканын билим берүү мекемелеринде, жакынкы жана алыскы чет мамлекеттердин ар кайсы мекемелеринде ийгиликтүү эмгектенип жатышат. Алардын көбү илимдин кандидаты, доктору, доцент, профессор илимий наамдарына ээ, алардын арасында белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмерлер бар. Фундаменталдык педагогикалык окуу сиздин карьераңызда ийгиликтерге жетишүүгө мүмкүнчүлүк берет.