Дене тарбия факультети

Адрес: 720026 Раззаков көч., 51
Телефон,Факс: 0312546670

Дене тарбия факультети 2016-жылы 6-июнда түзүлгөн. Азыркы тапта Дене тарбия факультети (01.11.2022-ж.) өз ишмердүүлүгүндө факультеттин ресурстарын жана илимий-педагогикалык потенциалын колдонууга, жогорку сапаттагы кадрларды калыптандырууга умтулуп келет. Бүгүнкү күндө факультеттин курамын 2 кафедра, окуу бөлүмү, магистратура, аспирантура жана докторантура бөлүмдөрү түзөт. Абитуриенттерди ЖРТ жок кабыл алабыз.