Э.Ж.Маанаев атындагы Тарых жана социалдык-укуктук билим берүү институту

Адрес: Раззаков кѳчѳсү 51, №4 окуу имараты, 2-4-кабат.
Телефон,Факс: 0312-62-60-23, 0312-66-07-66.

Э.Ж.Маанаев атындагы Тарых жана социалдык-укуктук билим берүү институтунун түптөлүшү Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институту түзүлгөн мезгилге туура келет. 1952-1953-окуу жылында педагогикалык институттун базасында тарых факультети ачылган. И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Окумуштуулар кеӊешинин 2014-жылы 31-январындагы №26 протоколунун чечимине ылайык, Билим берүү жана илим тармагындагы көп жылдык жана үзүрлүү эмгегин, Тарых жана социалдык-укуктук билим берүү институтун түзүүдөгү жана өнүктүрүүдөгү олуттуу салымын эске алуу менен Тарых жана социалдык-укуктук билим берүү институтуна 2017-жылы профессор Маанаев Эгемберди Жумагуловичтин ысымы ыйгарылган.

Учурда институтта «Жалпы тарых жана СЭУББ» жана «Кырызстандын тарыхы жана этнология» кафедралары иш алып барат. М.В. Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин Тарых факультети жана Россиянын Мамлекеттик гуманитардык университети менен келишимдер түзүлгөн.