Экономика жана менеджмент институту

Адрес: Адрес: 720026 Раззаков көч., 51
Телефон,Факс:

 

Экономика жана менеджмент институту И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетинин алдында 1998-жылы 23-сентябрда Феликс Законович Турдукулов жана Эльмира Рафаильевна Турдукулованын демилгеси менен негизделген. Бүгүнкү күндө институттун профессордук-окутуучулар курамында 18 адам эмгектенет. Окутуучулардын арасында 1 экономика илимдеринин доктору, 7 экономика илимдеринин кандидаттары бар. 

Институттун окутуучулары тарабынан кыргыз жана орус тилинде 30дан ашык окуу китептери, монографиялар, окуу куралдары жана нускамалар жарык көргөн. Институтта илимий-изилдөө иштери «Кыргыз Республикасындагы экономиканын, менеджменттин жана билим берүүнүн концептуалдык көйгөйлөрү» багытында жүргүзүлөт. Институттун материалдык-техникалык базасында заманбап компьютердик класстар, сейрек кездешүүчү адабияттар менен бай ресурстук борбор, ошондой эле студенттердин чыгармачылык өнүгүүсүнө түрткү берүүчү вокалдык жана бий студиялары бар.