Эл аралык билим берүү программалар институту

Эл аралык билим берүү программалары институту И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Окумуштуулар кеңешинин чечими менен 2020-жылдын 30-декабрында түзүлгөн. Эл аралык билим берүү программалары институтунда чет элдик жана жалпы Кыргыз Республикасынын жарандары билим ала алышат. Диплом 3 тилде берилет.

Институтта студенттер англис жана орус тайпаларга бөлүнүп, сабактар англис жана орус тилдеринде өтүлөт. Сабак берген профессордук-окутуучулук курам англис тилин мыкты деңгээлде билишет. Азыркы күндө институтта 4 илимдин доктору, 7 илимдин кандидаты, 2 профессор, 2 профессордун м.а., 5 ага окутуучу жана 3 окутуучу эмгектенүүдө. Окутуу маалында эркин сүйлɵɵ усулу колдонулат. Бир эле убакытта: сүйлɵɵ, жазуу, окуу жана түшүнүү аспектилери колдонулат. Сабак жумасына 5 күн 1саат 20 мүнɵт ɵтүлɵт. Бул программа чет элдик жарандарга, болочок абитуриенттерге сапаттуу билим алуусуна жардам берет. Биздин максат, сапаттуу билим берүүнү камсыздоо жана студенттер жакшы жыйынтыкка жетүүсүнɵ жардам берүү, виза алууга кɵмɵк кɵрсɵтүү жана жаңы ɵлкɵдɵ жашоо үчүн психологиялык жактан даярдоо. Курстун аягында тил курсун аяктагандыгын тастыктоочу баракча берилет.