Жаңы маалыматтык технологиялар институту

Адрес: 720026 Раззаков көч., 51
Телефон,Факс:

Жаңы маалыматтык технологиялар институту физика-математика факультетинин базасында 2002-жылы уюшулган. Анын биринчи директору болуп ф.-м.и.к., доцент Султанов Раимбек Касымович дайындалган. Кийинки жылдары институтту ф.-м.и.к., доцент Арынов Темиркул Асанбаевич (2005-2010), ф.-м.и.д., профессор Калдыбаев Кадырбек (2010-2012), ф.-м.и.к., доцент Кутанов Алымбек (2012-2013), п.и.д., профессор Алиев Шаршеналы (2013-2015) жетектешкен. Учурдагы Жаңы маалыматтык технологиялар институту 2023-жылы кайра институт болуп түптөлдү.

Институттун максаты – билим берүү программаларын ишке ашырылууда, эмгек рыногунун муктаждыктары боюнча студенттердин билиминин сапаттарын жана жалпы маданий жана кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандыруу, өнүктүрүү аркылуу маалыматтар технологиясы тармагында жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо болуп саналат.