Искусство жана дизайн факультети

 

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Искусство жана дизайн факультети 1958-жылы В.В. Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институтунун курамында музыкалык-педагогикалык факультети болуп уюштурулган.

«Музыка», «Көркөм өнөр жана дизайн», «Костюмдун технологиясы жана көркөм чеберчилиги текстиль» кафедралары иш жүргүзүп келет. Бюджет жана контракттык негизде күндүзгү, сырттан окуу бөлүмдөрү боюнча төмөндөгүдөй адистиктерди даярдоодо. Алар, Көркөм билим берүү багыты боюнча Музыкалык билим берүү; Көркөм өнөр; Чөйрө дизайны; Көркөм эмгекке окутуу; Көркөм өнөр жана дизайн мугалими; Технологиялык билим берүү багытында: Технология жана дизайн; Текстиль жана костюм искусствосу багытында: Костюмду көркөм долбоорлоо; Дизайн багытында: Кийимдин дизайны жана Графикалык дизайн.