Медицина факультети

И.Арабаев атындагы КМУнун Медицина факультети 560001 «Дарылоо иши» билим берүү программасын окутуу максатында 2023-жылы түзүлгөн.

Факультетте медицина адистиги боюнча 5 жылдык окуу программаларында 12 жылдык орто билими бар чет элдик жарандар даярдалып, окутуу англис тилинде жүргүзүлөт.

Медицина факультети өз ишин Кыргыз Республикасынын Конституциясына, “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ченемдик укуктук актыларына жана нускамаларына ылайык жүзөгө ашырат жана ЖПД (жалпы практикалык дарыгер) боюнча адистерди даярдайт. Жалпы практикалык дарыгер – жалпы дарыгерлик жөндөмүнө ээ болгон медициналык тар адис.

Окуу жайда чет элдик студенттерди окутуу үчүн талап кылынган бардык шарттар түзүлгөн. Студенттер материалдык-техникалык база, жашоого ынгайлуу жатакана менен камсыз болушат. Ошондой эле тилдик курстар уюштурулат.

И.Арабаев атындагы КМУнун Медицина факультети Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан таанылган.

Faculty of Medicine

Official Representatives