М. Р. Рахимова атындагы кесиптик кошумча билим берүү институту

Адрес: 720026 Раззаков көч., 51
Телефон,Факс: +996 (312) 66-60-34, 66-12-55

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы  М.Р.Рахимова атындагы Кесиптик кошумча билим берүү институту (Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институту) 1997-жылы 28-мартта уюштурулган. Аталган институттун негиздөөчүсү жана биринчи директору педагогика илимдеринин доктору, профессор, РФ ПСИАнын академиги, КРнын илимине эмгек сиңирген ишмер Рахимова Магрифа Рахимовна болгон.

Институт педагогикалык кадрлардын билим деңгээлин жогорулатуу, кошумча кесиптик билим берүү (кайра даярдоо жана жогорулатуу) маселелери менен алектенет.

Адистикти кайра даярдоо жаңы экономикалык жана социалдык шарттарга ыңгайлаштыруу жана белгилүү бир чөйрөдө жаңы профессионалдык иш-аракеттерди жүргүзүү үчүн адистердин квалификациясын кеңейтүү максатында жүргүзүлөт.

Квалификацияны жогорулатуу менен адистик билимин, ишкерлик сапатын өркүндөтүшөт, ошондой эле билимин практикалык жана теориялык жактан жаңылап, жогорку методологиялык негизде, профессионалдык деңгээлде учурдун талабына ылайык жүзөгө ашырат.

Институт республикадагы жогорку окуу жайларынын бири болуп саналат, алар төмөнкүдөй формаларда үзгүлтүксүз билим берүү менен алектенет: орто кесиптик билимдин жана жогорку кесиптик билимдин базасында жана экинчи адистикти алууда дистанттык технологияларды колдонуу менен сырттан окутуу.  Институтта окутуу бир катар багыттар боюнча жана экинчи жогорку билим алуу боюнча үзгүлтүксүз жогорку билимге ээ болууга мүмкүндүк түзөт. Негизги көңүл кеңири жайылтылган, мамлекеттик стандартка туура келген жаңы технологияны мыкты өздөштүргөн педагогикалык мыкты адистерди чыгарууга бурулат.