Медицина факультети

И.Арабаева КМУнун структуралык бөлүмү болгон Медицина факультети 2023-жылы түзүлгөн жана жалпы медицина адистиги боюнча 5-6 жылдык окуу программаларында студенттерди окутат. 12 жылдык орто билими бар чет элдик жарандарды даярдоонун 5 жылдык программасына ылайык, окутуу англис тилинде жүргүзүлөт.
Медицина факультети өз ишин Кыргыз Республикасынын Конституциясына, “Билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ченемдик укуктук актыларына жана нускамаларына ылайык жүзөгө ашырат жана ЖПД (жалпы практикалык дарыгер) программасы боюнча адистерди даярдайт. Жалпы практикалык дарыгер - жалпы дарыгер жөндөмүнө ээ болгон тар адиси.