Гуманитардык-педагогикалык колледж

Адрес: Чалдоварская 91а. 8-кичи район, И.Арабаев атындагы КМУ, №6 окуу имараты
Телефон,Факс: 0312462224

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Гуманитардык-педагогикалык колледжи 2006-жылдын 27-июлунан баштап ректордун №01-9/410 буйругу менен Лингвистика институтунун алдында орто билим берүү колледжи болуп түзүлгөн. И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Окумуштуулар кеңешинин 2019-жылдын 4-июлундагы №83 протоколунун чечимине ылайык гуманитардык жана педагогикалык колледжи болуп бөлүнгөн. И.Арабаев атындагы КМУнун Окумуштуулар кеңешинин 2023-ж. чечимине ылайык кайрадан Гуманитардык-педагогикалык колледж болуп түзүлдү. Окуу процессин алып баруу үчүн «Жалпы билим берүү жана дене тарбия», «Башталгыч билим берүү», «Чет тили жана мектепке чейинки билим берүү» бөлүмдөрү иш алып барат.

Гуманитардык-педагогикалык колледждин окутуучулары билим сапатын көтөрүү багытында республикалык, эл аралык уюмдар уюштурган семинар, конференция, тренингдерге активдүү катышат, ошол эле учурда колледж уюштурган семинарлар, тренингдер тез-тез өткөрүлүп турат. Гуманитардык-педагогикалык колледжде жыл сайын көптөгөн студенттер бүтүп, өлкөбүздүн мектептеринде ийгиликтүү эмгектенип келишет.