Теология бөлүмү

Адрес: Т. Саманчин 10А. 10-кичи район, И.Арабаев атындагы КМУ, №3 окуу имараты
Телефон,Факс: 0312564518

Теология бөлүмү 2015-жылы түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 9-июлундагы №315-р токтому менен бекитилген 2014-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын Концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планынын 6.4. пунктун ишке ашыруунун алкагында И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Теология бөлүмү пилоттук долбоору ишке киргизилген. Бөлүм белгиленген мамлекеттик стандартты толук көлөмдө ишке ашыруу менен жалпы билим алууга, ошондой эле Кыргызстан жана Борбордук Азия үчүн салттуу исламдын негиздерин үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк берет.