Ректорат

Team
Бишкек ш., Раззаков көч.,51. №2 корпус. +996(312)66-03-47

Team

ТАЛАНТБЕК КУРМАНБЕК УУЛУ

Окуу иштери боюнча проректор
Бишкек ш., Раззаков көч.,51. №2 корпус. +996(312)62-31-52, e-mail: ilimelim@gmail.com
Team

ЧАЛДАНБАЕВА АЙГҮЛ КУШЧУБЕКОВНА

Илим, эл аралык мамилелер жана инновациялар боюнча проректор
Бишкек ш., Раззаков көч.,51. №2 корпус. +996(312)66-21-61
Team

САДЫКБЕК КЫЗЫ ЖАЙНА

Мамлекеттик тил, жаштар саясаты жана спорт боюнча проректор
Бишкек ш., Раззаков көч.,51. №2 корпус. +996(312)66-16-60, e-mail: jaisad@mail.ru
Team

ИСАЕВ БАКБУР МАМЕТОВИЧ

Административдик-чарба иштери боюнча проректор
Эркиндик бульвары, 38 УК N°1 114-кабинет +996(312)66-45-41